HET VERHAAL VAN DE N65

  Opdrachtgever:
  Enno Zuidema Stedebouw
  Wing

  Jaar:
  2012

  Status:
  Ontwerp

  In 2012 heeft MINT gewerkt voor Enno Zuidema Stedebouw, ter versterking van haar team, voor het uitvoeren van onderzoek naar de gebiedsopgave van de N65.

  De problematiek rondom de N65 is van een bredere aard dan alleen infrastructureel. De focus van deze verkenning ligt dan ook op het gebied rondom de N65 als geheel met als doel te onderzoeken hoe deze omgeving leefbaarder kan worden gemaakt. Daarvoor is een coherente visie nodig op hoe de N65 zich verhoudt tot zijn omgeving en omgekeerd. Dit onderzoek tracht antwoord te geven op hoe de N65 kan worden ingezet voor de integrale ontwikkeling van het omliggend gebied, en hoe het omliggende gebied aanknopingspunten kan bieden om de ruimtelijke kwaliteit van de N65 te verbeteren.

  De belangrijkste conclusies voortkomend uit het onderzoek zijn dat er meer zicht nodig is op de wijze waarop haaks op de lengteas van de weg waarden en belangen met elkaar kunnen worden verbonden. Het omliggende gebied dat daarbij in beschouwing is genomen reikt van een paar honderd meter tot zo’n kilometer van de N65.

  Het onderzoek bestaat uit twee stappen. Allereerst introduceren wij een globale ontwikkelingsrichting voor het gebied, op basis van de beleidsambities en autonome trends die wij in onze inventarisatie tegenkwamen. Vanuit dit globale ontwikkelingsperspectief tonen de diverse vergezichten, thema’s en kansen op korte en lange termijn. Wij hopen dat gaandeweg een beeld ontstaat van de identiteit van het gebied en de mogelijke ontwikkelopties die daarbij aansluiten. Met als verbindend element de N65 als ‘mooiste rijksweg van Brabant!’