CRUQUIUS

  Opdrachtgever:
  Platform Openbare Ruimte

  Jaar:
  2010

  Status:
  Ontwerp

  In een tijd van programmatisch luwte kan de natuur tijdelijk bezit nemen van Cruquius. Deze tijdelijke natuurontwikkeling midden in Amsterdam zet Cruquius op de kaart als een gebied met een bijzondere identiteit en brede mogelijkheden. De dragende structuur van aan elkaar gekoppelde plekken vormt de basis voor de natuurlijke ontwikkeling van een tijdelijk havenlandschapspark.

  Door het tijdelijk plaatsen van damwanden worden de plekken gedefinieerd en ontstaan er fysieke ruimten (flanken en velden) waar binnen de natuur zijn vrije gang kan gaan. Door de introductie van deze flanken en velden wordt de bijzonderheid van en de relatie met het omringende water benadrukt en ontstaan er plekken die uitlokken tot gebruik. Door kades selectief bereikbaar en bruikbaar te maken, sturende openbare ruimte (in de vorm van flanken) toe te voegen en de kop van het gebied tot reflectiepunt om te dopen, is het mogelijk om de ruimtelijke verblijfskwaliteit te versterken met behoud van de huidige eigenheid.

  Nieuwe flanken en velden kunnen toegevoegd worden wanneer bestaande bedrijvigheid verplaatst of beëindigd wordt. Deze flanken en velden kenmerken zich door een grillige structuur waarbij de flanken een selectieve relatie aangaan met de kade en het water. De flanken vormen samen met de Cruquiusweg de centraal dragende structuur. In eerste instantie als basis voor een tijdelijk havenlandschapspark, daarna als ontwikkelingsconditie welke de morfologische en programmatische voorwaarden definieert. Zowel de flanken als de velden krijgen tijdelijke en meer blijvende invullingen, welke Cruquius in tijden van programmatische luwte op de kaart van Amsterdam zet.