OPENBARE RUIMTE ALS DE VERBINDENDE SCHAKEL

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp en de verdere technische uitwerking van de openbare ruimte.
Hierbij hechten we veel waarde aan de functionaliteit, esthetiek, duurzaamheid en biodiversiteit van die plek.
Uiteindelijk brengen we al deze ‘aspecten’ samen tot een krachtig ontwerp met een natuurlijke en vanzelfsprekende eigenheid.

FUNCTIONALITEIT

Als mensen zijn we altijd binnen of buiten. Alle gebouwen om ons heen, zijn met elkaar verbonden door de buitenruimte. Buiten verbindt binnen. De overgang en relatie tussen binnen en buiten staat bij ons centraal tijdens de benadering van een ontwerpopgave. De buitenruimte is daarmee een belangrijke plek.

ESTHETIEK

Binnen de stad en het dorp zijn er veel verschillende soorten buitenruimte qua schaal en gebruik. De buitenruimte dient een prettige verblijfskwaliteit te hebben zodat het fijn is om er te verblijven. De keuze in verhardingsmaterialen, meubilair, verlichting en beplanting spelen hierbij een essentiële rol.  Tegelijkertijd dient deze ook functioneel, praktisch en bruikbaar te zijn. Het spanningsveld tussen deze twee factoren is de uitdaging die wij graag aan gaan.

DUURZAAMHEID

Bij het ontwerp van de openbare ruimte maken we altijd gebruik van robuuste en duurzame verhardingsmaterialen, inrichtingselementen en beplanting. Robuust als in de zin dat ze tegen een stootje kunnen en ze door de jaren heen hun esthetische waarde behouden. Duurzaam als in de zin dat we kiezen voor materialen met een lange levensduur en een natuurlijke oorsprong met een zo’n laag mogelijk belasting op het milieu. Daarbij proberen we zoveel als mogelijk te anticiperen op de veranderingen van ons klimaat en de seizoen. Onder andere langere perioden van droogte, hogere temperaturen en heftige regenval.

BIODIVERSITEIT

Tijdens het ontwerp van de buitenruimte besteden we specifiek aandacht aan de diversiteit in beplanting. Naast de esthetische waarde van de beplanting door de seizoenen heen, is met name de diversiteit en daarmee het evenwicht in soorten van belang voor de biodiversiteit in de omgeving. Biodiversiteit in flora zorgt voor biodiversiteit in fauna. Vogels en insecten zijn essentieel voor de ecologie in de stad of het dorp. Beplantingsplannen als onderdeel van openbare ruimtes bestaan daardoor bij ons dan ook altijd uit een mix van verschillende soorten bloeiende en vruchtdragende vaste planten, grassen, heesters en bomen.