Hallo, wij zijn MINT! Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerp en de aanleg van tuinen, openbare ruimte en landschap!

Wij hebben zowel een ruimtelijke, kunstzinnige als technische achtergrond, waardoor we unieke, eigentijdse op maatgemaakte buitenruimten realiseren!

OVER ONS

We zijn een team van tuin- en landschapsarchitecten en hoveniers met zowel een ruimtelijke, kunstzinnige als technische achtergrond.

We hebben een gezamenlijke passie voor het ontwerp en de aanleg van de buitenruimte waarbij de overgang en relatie tussen buiten en binnen centraal staat.

Deze buitenruimte kan zowel openbaar, collectief als privaat zijn.

ACHTERGROND

MINT is opgericht in 2012 door Ivo Dieleman. MINT staat voor fris, ingetogen, tijdloos en sfeervol. De basis en voedingsbodem van MINT wordt gevormd door de ervaring die wij de afgelopen 15 jaar hebben opgedaan. MINT beschikt hierdoor over de kennis en kunde van ontwerp en direct daaraan gekoppeld de mogelijk tot realiseren.

Ivo heeft achtereenvolgens Bouwkunde en Civiele Techniek aan het ROC Westerschelde in Terneuzen, Ruimtelijke Ordening & Planologie met de specialisatie Stedenbouw aan de NHTV in Breda en Stedenbouw en Landschapsarchitectuur aan de TU Delft gestudeerd.

Voor MINT is Ivo werkzaam geweest bij verschillende ontwerpbureau’s en gemeenten, waaronder dRO Amsterdam Projectbureau IJburg, Palmbout Urban Landscapes, Stad Antwerpen, Enno Zuidema Stedebouw, Juurlink [+] Geluk Stedenbouw en Landschap, CULD (Complex Urban Landscape Design).

Naast MINT is Ivo 12 jaar part time actief geweest bij de HBO opleiding Urban Design aan de NHTV waar hij les gaf in stedenbouwkundig en landschappelijk ontwerpen.

WERKWIJZE

Wij werken vanuit een ‘no-nonsense’ benadering, waarin we veel waarde hechten aan de wensen van de opdrachtgever in relatie tot de functionaliteit en esthetiek van de plek. Uiteindelijk brengen we al deze ‘krachten‘ samen tot een krachtig ontwerp met een natuurlijke eigenheid.

Wij zijn flexibel en kunnen snel en ad hoc reageren, waarbij we werken aan ruimtelijke opgaven op uiteenlopende schaalniveaus, variërend van het ontwerp voor een tuin of de (her)inrichting van de openbare ruimte tot de schaal van een inbreiding of uitbreiding in een dorp of de stad.

Wij onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen concepten of strategieën en maken visies door middel van ontwerpend onderzoek en ruimtelijke verkenningen.

Wij werken voor of in samenwerking met (toekomstige) bewoners en gebruikers, hoveniers, skateparkbouwers, corporaties, ontwikkelaars, andere ontwerpers, gemeentes en provincies.

CONTACT

Frankenthalerstraat 8
4816 KA Breda

06 10 89 69 79
info@mintstadsontwerp.nl
www.mintstadsontwerp.nl

KVK nr. 55024831
SBA nr. 2.090901.004
BTW nr. NL001769660B48