WESTERPARK

  Opdrachtgever:
  Gemeente Zoetermeer

  Jaar:
  2010

  Status:
  Ontwerp

  Puurk staat voor het ‘Park in de Buurt’. Om de kwaliteit en betekenis van Westerpark te verbeteren, wordt de relatie tussen het park en haar bebouwde omgeving in samenhang met een heldere bereikbaarheid en toegankelijkheid verbeterd.

  Het ontwerp bestaat uit een oplossing voor de achterkantsituatie, een woonprogramma en een duidelijke routing bestaande uit hoofdassen, de kronkel en groene scheggen welke het parkgebruik en de relatie tussen de bestaande woonwijk en het park verbeteren.

  Het ontwerp gaat op zoek naar bouwlocaties in het park. Het woonprogramma in het Westerpark stelt tevens de grootte van het park ter discussie. De ingreep moet niet leiden tot een fundamentele verkleining, maar het dient de relatie te verbeteren tussen het park en de buurt.

  Het ontwerp voorziet in de verbetering van de kwaliteit van het park, zijnde haar interne routing, heldere in en uitgangen en de relatie tot de aanliggende woonbebouwing. Het ontwerp voorziet in de verrijking van de woningvoorraad en het huidige eenzijdige typologische aanbod. Het ontwerp voorziet in een kwalitatieve voorkant/overgangszone richting de rest van Westerpark door middel van de mogelijkheid om te wonen in de rand van het park.