WHEN THE GROUND IS FERTILE

Locatie:
Breda

Jaar:
2012

Status:
Gerealiseerd

In samenwerking met:
Joris Klein

Met ‘When the ground is fertile, I’ll be the flower’ doet MINT  in samenwerking met Joris Klein een grootschalige en agenderende interventie op een braakliggende terrein in Breda met als doel een perspectief bieden op de mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van deze terreinen. Wat op haar beurt weer een opstap kan bieden naar nieuwe vormen van gebruik en een nieuwe betekenis voor de stad Breda. Breda heeft momenteel circa 160 ha aan braakliggend terrein liggen. Deze overmaat aan ruimte binnen de stad is sinds enkele jaren steeds meer voelbaar geworden. Met name wegtrekkende binnenstedelijk gesitueerde bedrijvigheid ligt hieraan ten grondslag. Met de ‘economische crisis’ als vertragende saus blijft de herontwikkeling van deze terreinen fors achter. Het gevolg is een achterblijvende herontwikkeling van de gehele spoorzone. Deze opgave is overigens in vele steden voelbaar en dus niet zozeer een typisch Bredaas vraagstuk.

Onafhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen binnen het economische klimaat duurt het bij het meest positieve economische scenario nog minimaal 10 tot 15 jaar voordat deze gronden volledig herontwikkeld zijn. Reden hiervoor is het vanuit de overheid opgelegde contingent op de bouwproductie alsmede de bouwafstemming tussen Breda en haar randgemeenten.

Met de agenderende interventie ‘When the ground is fertile, I’ll be the flower’ is er in de spoorzone ter plaatse van de geplande ontwikkeling ‘De hoven’ een gebied van ca. 2 ha braakliggende terrein ingezaaid met mosterdzaad. Mosterd kenmerkt zich door een uitbundige gele bloei in de maand juli. Deze gele bloei verbeeld symbolisch de vruchtbaarheid en waarde van de grond centraal gelegen in de stad. En als de grond zo waardevol en vruchtbaar is, waarom stellen we deze dan niet beschikbaar voor tussentijd en tijdelijk gebruik? Er is zoveel tussentijds en tijdelijk gebruik denkbaar en mogelijk, welke in veel gevallen ook nog eens geld kan genereren. Helaas maken overheid en eigenaren het haast onmogelijk om dit tussentijds en andere gebruik vanuit de samenleving tot stand te laten komen.

Maak van dit litteken, wat van oost naar west door Breda loopt, een plek voor de inwoners van Breda. Een plek die bruikbaar en toegankelijk wordt. Een plek welke langzaam voelbaar en beleefbaar wordt. Een plek waar inwoners graag komen, een plek waar privaat en collectief initiatief in samenwerking met grondeigenaren een plek kan vinden. Een plek dit weer langzaam onderdeel wordt van de stad en haar inwoners. Een plek die verbonden en leefbaar wordt en condities biedt voor mogelijk toekomstig meer permanente ontwikkelingen.