SKATEPARK RUIGENHOEK

Opdrachtgever:
Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Jaar:
2015

Status:
Meervoudig onderhandse aanbesteding

In samenwerking met:
Plywood Constructions

De aanleiding voor de optimalisatie van het skatepark, welke onderdeel is van het speelpark gesitueerd op het recreatieterrein Ruigenhoek te Utrecht, komt voort uit het gegeven dat deze niet meer of onvoldoende voldoet aan de wensen van de gebruikers.      

Stap 1 Recreatiepark Ruigenhoek is gesitueerd aan de noordoostkant van Utrecht in een het lager gelegen en nat slagenlandschap. De term slagen landschappen heeft zijn weerslag op de verkaveling van het land, lang smalle repen gescheiden van elkaar door sloten voor de regulering van de grondwaterstand. Dergelijke landschappen en zo ook Ruigenhoek kenmerken zich door een begroeiing van bomen en planten die goed gedijen in een natte omgeving, zoals Berken, Wilgen, Elzen, Essen en verschillende soorten wilde grassen zoals Zegge.

Stap 2 Het skatepark zelf kenmerkt zich door de aanwezige grondwallen welke zorgen voor een onderscheidend karakter in vergelijking tot andere skateparken. De grondwallen zijn in die zin een kwaliteit en bieden verschillende mogelijkheden in relatie tot het skate. Ons voorstel is dan ook om de twee grondwallen ter hoogte van het skatepark te behouden, met in acht name van het ‘aftoppen’ tot 1,20 meter.

Stap 3 Voor de afscheiding tussen skeelerbaan en skatepark en de inpassingen als geheel in het landschap is er gekozen voor een natuurlijk afscheiding. Er uitgegaan van het open breken/verwijderen van 4 stroken asfaltverharding van 2×24 meter. Hierdoor ontstaan er 6 verbindingen/doorgangen tussen skeelerbaan en skatepark van 4 meter breed. De stroken worden terug opgevuld met een mix van harde kalksteen (breuksteen 56-120/200), Zegge (siergras) Betula pendula (gewone berk). Deze afscheiding voorkomt het wegschieten skateboards en draagt bij aan de natuurlijk inpassingen in het landschap. Een deel van de zwarte grond afkomstig van de te verwijderen grondwallen kan worden hergebruikt in de afscheidingsstroken ten behoeve van de beplanting.

Stap 4 De basis van het skatepark wordt gevormd door 2 verzonken objecten in de 2 grondwallen, een ‘bank’ en een ‘quarter’. Door de positionering diagonaal tegenover elkaar ontstaan er zo in de basis 1 skatelijn.

Stap 5 Voor de optimale inpassing in het landschap, het maken van een unieke sfeer en het interessant maken van de skatelijnen wordt er in het midden van het skatepark een ruitvormige uitsnede genomen. Hiervoor worden dezelfde handelingen uitgevoerd zoals bij de afscheidingsstroken in stap 3. Door de inpassing van deze ruitvormige uitsnede ontstaan er 2 skatelijnen die in 2 richtingen verschillende combinaties mogelijk maken. Op deze wijze ontstaan er 4 skatelijnen.

Stap 6 Door een diagonale verbinding door de ruitvormige uitsnede te maken, waar tevens het derde verzonken object de ‘china bank’ komt, ontstaat er een derde skatelijn. Deze derde skatelijn vormt samen met de ‘china bank’ de extra schakel tussen de ‘bank’ en de ‘quarter’. Uiteraard biedt deze derde skatelijn ook 2 richtingen welke wederom verschillende combinaties mogelijk maakt.

Stap 7 De laatste stap bestaat uit het plaatsen van 4 opbouw objecten, 2 verschillende ‘curbs’ en 2 verschillende ‘rails’. Deze opbouw objecten ‘maken’ en ‘voltooien’ de verschillende skatelijnen.

Bij het ontwerp van de layout en systematische opbouw van het skatepark is er uitgegaan van maximale uitbreidingsmogelijkheden voor het vergroten en toevoegen van zowel verzonken objecten (zoals de ‘bank’ en de ‘quarter’ in de grondwallen) als allerlei verschillende opbouw objecten. Met dit schetsontwerp wordt er een basis gelegd voor 6 skatelijnen. Deze kunnen in de toekomst worden verrijkt met nieuwe verzonken en/of opbouw objecten. Hierdoor worden de 6 bestaande skatelijnen rijker aan objecten en skatemogelijkheden.