WETHOUDER ROMBOUTSSTRAAT

Opdrachtgever:
Marko & Saar

Jaar:
2014

Status:
Ontwerp

De woning van de familie ondergaat momenteel een transformatie van de oorspronkelijk situatie naar de gewenste situatie. De eerste fase betreft het optoppen van de woning met een tweede verdieping. De tweede fase betreft het vergroten van de begane grond middels een uitbouw, waarbij zowel de woonkamer als de keuken vergroot worden en in open verbinding met elkaar komen te staan. De derde en laatste fase betreft de vervanging van het bijgebouw en de aanleg van een nieuwe tuin.

Bij het nieuwe bijgebouw (tuinhuis) is er uitgegaan van een kavel brede opzet, waarbij er nieuwe mogelijkheden ontstaan om de overgang tussen privaat en openbaar te waarborgen. Aandachtspunten bij het ontwerp voor de tuin, voortkomend uit de analyse van de bestaande situatie en de wensen van de familie, zijn onder andere het optimaal benutten van de bezonning en het gebruik van de tuin door de seizoenen heen, een logische en optimale relatie tussen binnen en buiten en het creëren van heldere entrees en routes in relatie tot een duidelijke private afbakening.

De wensen en voorkeuren van de famillie vormen samen met de aandachtspunten voortkomend uit de analyse van de bestaande situatie en de resultaten uit de bezonningsstudie de basis voor het ontwerp.

Strakke lijnen, een heldere looproute en twee terrassen vormen de basis van het ontwerp waarbij de relatie en wisselwerking tussen binnen en buiten centraal staat.

Bij het ontwerp is uitgegaan van een minimale doch sfeervolle vormgeving met een ingetogen materialisering, waarbij de ware ruimte en oppervlakte van de tuin maximaal tot haar recht komt.