ERASMUS CAMPUS WOUDESTEIN

Opdrachtgever:
Juurlink [+] Geluk

Jaar:
2010 – heden

Status:
Gerealiseerd

In de periode vanaf 2012 tot en met heden werkt MINT in opdracht van Juurlink [+] Geluk meegewerkt aan het DO openbare ruimte voor de Erasmus Campus Woudestein te Rotterdam.

De ontwikkeling van de Woudestein Campus, het huis van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is in de loop van de tijd achterop geraakt bij de ontwikkeling van haar bewoners. Waar de universiteit in Rotterdam, Nederland en in de wereld prestige afdwingt en een gerenommeerde speler is, sluit de campus van vandaag niet meer aan bij die status. Bovendien dreigt de bewoner het huis uit te groeien.

In het masterplan is gekozen voor het efficiënter omgaan met het huidige terrein en het creëren van een compacte campus. “Een levendige campus met een internationale uitstraling”. Om dit concept te laten functioneren zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Een sterk verschil tussen de stedenbouwkundige compositie en openbare ruimte van het stedelijk deel en landschappelijk deel. De inrichting van de openbare ruimte versterkt de twee sferen.

Op kleinere schaal zijn de straatjes in het stedelijk deel, de Plaza en Institutenlaan, samen met de gebouwen en vijvers in het landschappelijk sterk formeel van karakter. Daarbij zijn bepalende elementen de nieuwe monumentale vijver in het hart van de campus en het studentenpaviljoen dat een markante blikvanger moet worden.

Het sterke contrast is een ruimtelijk thema dat op vele schalen en in diverse uitwerkingen wordt uitgespeeld. Het organiseert in al zijn facetten een subtiele samenhang in het ontwerp en het legt een relatie met de geschiedenis van de openbare ruimte op de campus. Het masterplan is opgebouwd uit vijf lagen die samen de twee atmosferen vormen:

De openbare ruimte kent een aantal bijzondere elementen in de vorm van de monumentale vijverpartij voor het Monument en de drie pleintjes in het stedelijke weefsel.

De basis voor de infrastructuur wordt gevormd door een kruisvormige hoofdstructuur van twee assen: De Plaza en de Institutenlaan. Aan de koppen van de Plaza liggen de twee nieuwe hoofdentrees van de campus, onder de Plaza ligt een halfverdiepte tweelaagse parkeergarage. De Institutenlaan vormt de interne verbindingsas van de campus. Vier schijfvormige gebouwen fungeren hierbij als ankerpunten.

De gebouwen zijn te onderscheiden in een gebouwweefsel (stedelijk) en een aantal vrijstaande torentjes (landschappelijk).

De ontsluitingsstructuur bestaat in het stedelijke deel uit straatjes en in het landschappelijke deel uit paden en lanen.

De ondergrond markeert de tegenstelling tussen stedelijk en landschappelijk, met een groene versus een harde onderlegger.