CSM

  Locatie:
  Breda

  Jaar:
  2010

  Status:
  Ontwerp

  Tientallen hectares braakliggende grond en een hoog oplopende parkeerproblematiek in de binnenstad van Breda. Hoe twee ‘problemen’ elkaars oplossing kunnen zijn!

  Zoals ondertussen bekend, gaan zowel het Havenkwartier als het voormalige CSM terrein de komende decennia transformeren van verouderd bedrijventerrein naar een nieuw stedelijke centrum. Deze nieuwe ontwikkeling dient een versterking van de historische binnenstad te worden. Het nieuw te ontwikkelen stedelijke centrum wordt verbonden met de historische binnenstad via het nieuwe station en het Valkenberg enerzijds en de Nieuwe Prinsenkade / Prinsenkade anderzijds. Met de economische crisis laat deze herontwikkeling voorlopig nog even op zich wachten. De vraag die daar bij rijst is wat Breda in de tussentijd met al die hectares in onbruik geraakte stad kan aanvangen? In het verlengde van die vraag kampt de binnenstad van Breda met ernstige parkeerproblematiek, waarbij met name op zaterdagen, koopavonden, koopzondagen en speciale dagen, ernstige congestie optreedt op de route Markendaalseweg, Prinsenkade en de Nieuwe Prinsenkade. Dit is tevens de toekomstige hoofdverbinding tussen de historische binnenstad en het nieuw te ontwikkelen stedelijk centrum op het voormalige CSM terrein.

  Het voormalige CSM terrein is een zeer kansrijke locatie om in te zetten als tijdelijke parkeervoorziening. Het CSM terrein bevind zich op een aanvaardbare wandelafstand van ongeveer 800 m tot de binnenstad. Door gratis parkeren mogelijk te maken op het CSM terrein wordt de druk op de route Markendaalseweg, Prinsenkade en de Nieuwe Prinsenkade te verlicht. De locatie concurreert met bestaande binnen de singel gesitueerde betaalde parkeergelegenheden, maar onderscheidt zich doordat men op het voormalige CSM terrein gratis kan parkeren. Aangezien het terrein al een half verharding heeft van puin zullen de investeringskosten minimaal zijn.

  Met de visie op de lange termijn is het bieden van gratis parkeermogelijkheden op het voormalig CSM terrein zeer strategisch voor de stad Breda, omdat daarmee de locatie van het nieuw te ontwikkelen stedelijk centrum en route naar de historische binnenstad alvast op de ‘mental map’ wordt gezet.